Efez
Sem vložte podnadpis

Fotografie z antického a biblického města Efez si zaslouží extra záložku a galerii.

Fotografie viz www.turistikanaboso.rajce.idnes.cz/EFEZ/   

Naučný text viz níže. 

EFEZ

EFEZ se nachází v západním Turecku, u pobřeží Egejského moře. Je jedním z nejzachovalejších antických měst. Bylo založeno ca 3000 let př.n.l., v dobách římské říše se jednalo o hlavní město nejbohatší římské provincie Asie.

Ve své době mělo toto město 3. největší knihovnu na světě (Celsovu knihovnu), největší divadlo na světě (pro 25.000 lidí), největší chrám na světě (Artemidin) a dále lázně, kanalizační systém apod. Žilo zde na 300 000 obyvatel.

Rozkvět město zažilo za Alexandra Velikého kolem r. 300 př.n.l., v dobách Římské říše kolem r. 100 př.n.l. a naposledy v 5. století n.l. V průběhu věků bylo kolem r. 260 n.l. poničeno Góty, avšak definitivní konec pro město znamenal řekou zanesený záliv a přístav. Již v 5. století moře ustupuje, přístav přestává fungovat, město upadá a nakonec je opuštěno. Dnes je pobřeží vzdáleno ca 5 km a původní přístavní ulice - hlavní mramorová třída - končí v bažině.

Z osobností jmenujme Cicera, který zde řečnil. Dále zde apoštol Pavel zakládá církev a věnuje tomuto městu jeden svůj list - v listu Efezským (Bible, Nový zákon) chválí Krista, podává výklad jeho oběti, popisuje správné zásady občanského života a míru mezi lidmi. V neposlední řadě zde údajně žila panna Marie s apoštolem Janem v době po ukřižování Ježíše Krista.

Popišme též jeden ze sedmi divů světa - Artemidin chrám. Ten byl největší na světě - byl 4x větší, než Pantheon v Athénách. Měl půdorys 115 x 55 m. Jeho výstavba trvala 120 let (ca r. 550 př.n.l.) a kromě kultu bohyně Artemis sloužil též jako obchodní centrum. Vedle egyptských pyramid je jedním ze dvou divů světa, u kterého vidíme nadzemní části. Ostatní divy světa byly buď kompletně zničeny (Diova socha v Řecku, Rhodský kolos) nebo z nich zbyly pouze malé vykopávky (Mauzoleum v Turecku a maják ostrova Faru) anebo je jejich existence nejistá (visuté zahrady v Babyloně).

Další, již poněkud menší zajímavostí Efezu je např. též vyrytá stopa bosé nohy v jedné z dlaždic mramorové třídy. Stopa je šipkou navigující ty zájemce o nevěstinec, kteří neznali tajné chodby z Celsovy knihovny.

Efez byl archeologicky odkrýván až ca od roku 1869 a více zdařile (např. Hadriánův chrám) či méně zdařile (např. Trajánova fontána) restaurován, vč. kopií soch (např. Celsova knihovna). V současné době je odkryto asi 10% města. Prohlédněte si mou fotogalerii "EFEZ" na https://fotografie-pro-radost.webnode.cz/efez2/  (tj. zde viz výše), včetně doplňkových ilustrací z (poněkud nepřesné) publikace Ephesus a mapek z webu Seznam.cz.

Zpracoval: Mgr. Igor Slouka, srpen 2019.

Prameny:

  • Selcuk Eracun: Ephesus. Duru Basim, Istanbul 2014, ISBN 978-605-4779-20-8;
  • Internet (Wikipedie, Seznam - mapy, a další);
  • Osobní návštěva s průvodcem.